Презентація Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у Вікіпедії: досвід, здобутки та перспективи
Автор:
Лаврик Ганна Володимирівна, Партика Христина Володимирівна, Бібліотекарі ІІ категорії, Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Ключові слова (укр):
Ключові слова (рус):
Ключові слова (eng):
Анотація:

Актуальність поставленої проблеми

Довготривалою та клопіткою роботою у сучасному світі є формування позитивного образу для діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) України. Нові підходів споживачів до наукових на навчальних послуг ставить нові виклики до реформування та змін у презентації можливостей ВНЗ. Сучасних користувачів інформації уже не задовольнити та не здивувати традиційною рекламою, паперовими записами, більший ефект від рекламної кампанії отримує вуз використовуючи високу мобільність у своїх діях, фінансові можливості, залучення новітніх Інтернет-технологій [11, 180].

Науково-навчальні заклади України, які мають велику інтелектуальну базу напрацювань, висококваліфіковані кадри, із значним інформаційним потенціалом мають неймовірну можливість закріпити свій статус та запрезентувати себе у мережі Інтернет більш ширше, ніж веб-сайт, пошукові мережі, соціальні сторінки. Однією з платформ для реалізації самореклами є ведення робіт з повноцінного наповнення вільної світової енциклопедії Вікіпедія. ВНЗ та залучені до цього проекту учасники, презентують себе світовій спільноті та працюють над популяризацією та розвитком якісного інформаційного суспільства в Україні [8, 84].

Всесвітньовідома он-лайн енциклопедія Вікіпедія сьогодні перше, а інколи й єдине джерело інформації для великої кількості людей та користувачів мережі Інтернет. Один із засновників «Вікіпедії» Джимі Вейлс: «Я почав її створювати («Вікіпедію») в 2001 році, і для мене велика честь усі ці вісім років бачити, як сотні тисяч добровольців приєднуються до нас, щоб створити найбільшу енциклопедію в історії людства. «Вікіпедія» – некомерційний сайт. Це витвір спільноти, який повністю створюється і фінансується такими ж людьми, як ви. Більш ніж 340 мільйонів людей використовують «Вікіпедію» кожного місяця – це майже третина користувачів Інтернету в світі...» [4, 54]. Сайт Вікіпедії – п’ятий за відвідуваністю обсягом відомостей і тематичним охопленням у світі. На ресурсі розміщено мільйони статей сотнями мов, її постійно читають та доповнюють. Політика даної енциклопедії дозволяє кожному бажаючому стати її творцем та редактором анонімно [1, 3]. Вся суть роботи на цій платформі у тому, що одна людина пише, інша її дещо покращує і з часом вона стає все кращою і кращою. Вікіпедія дає можливість людям створювати індивідуальні унікальні речі. Зазначена організація підтримує низку споріднених проектів, як-от словник («Вікісловник»), віртуальний цитатник («Вікіцитатник»), колекція навчальних текстів («Вікіпідручник»), в основу яких також покладено принцип вільної колективної творчості.

Головна особливістю Вікіпедії – її енциклопедичний характер. Одним із наслідків є потреба у підтвердженні матеріалу відповідними друкованим або онлайновими джерелами (перевагу потрібно надавати друкованим джерелам.). Унеможливлюється формування принципово нових текстів чи оригінальних досліджень, раніше опубліковані матеріали повинні розміщатися з редакторським опрацюванням та зазначенням першоджерела. Порушення цих правил суперечить загальним засадам Вікіпедії [10].

Правила роботи Вікіпедії надають велику можливість широкого різнотипного інформаційного її наповнення. Тому серед традиційної довідкової інформації про ВНЗ, тут чудово розміщується й наступне: структурні підрозділи, друковані видання, відомості про відомих учених та студентів, окремі наукові матеріали, періодичні видання, постійно діючі наукові семінари, школи, конференції [2; 3].

До основних завдань, над роботою у Вікіпедії, з питань презентації ВНЗ на її сторінках, належить не лише підбір матеріалу, перевірка його на достовірність, а й подальша робота над поповненням та захистом створених статей від «нещадного» редагування та видалення. Оскільки бібліотека володіє великими інформаційними ресурсами, кваліфікованими кадрами з достатнім рівнем комп’ютерної грамотності, то основні функції над роботою у цій спільноті перейняла саме вона.

Практика, досвід вирішення згаданих проблем та основні тенденції

Велике напрацювання та гарний досвід роботи Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького у Вікіпедії розпочався із підбору та повного написання статті саме про Наукову бібліотеку [7]. До написання статті було опрацьовано великий масив документів з історії бібліотеки, проаналізовано основні етапи формування фондів та науково-дослідну діяльність. Продовжився він неперіодичними самоініційованими редагуваннями та створеннями нових статей працівниками бібліотеки за власними зацікавленнями на волонтерських умовах.

На всеукраїнському рівні у 2017 році прем’єр-міністр України доручив органам виконавчої влади сприяти розвитку україномовного розділу «Вікіпедії» та вжити заходів для їх реалізації. З нагоди 13-річчя української Вікіпедії в рамках Вікімарафону 2017, було започатковано проект «Почесні Доктори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на сторінках Вікіпедії». Він створений з метою:

·  популяризації діяльності, наукових здобутків, презентації та інформування усіх зацікавлених користувачів мережі Інтернету з Львівським національним медичним університетом, а саме через написання персональних статей про Почесних Докторів,

·  поширення достовірної інформації про історію вузу та його професорсько-викладацький склад.

Для виконання поставлених завдань було залучено 2-ох працівників бібліотеки.

Початком ефективної роботи над проектом було:

·  складання переліку осіб які мають звання Почесний Доктор,

·  створення «Список Почесних Докторів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» у Вікіпедії.

Станом на 2017 рік 42 особи мають звання «DoctorHonorisCausa» [6, 37].

Відповідно до створеного списку у Вікіпедії було отримано перелік прізвищ за алфавітом із зазначенням створених статей та тих котрі слід написати. Усі статті було класифіковано на наступні групи: «якісні», «звичайні» та «неіснуючі».

Когорту «якісних» персональних статей було відібрано для першочергового редагування та перевірено на зміст відповідності до правил написання Вікіпедії. Текст мав відповідати науковому стилю написання, без граматичних чи смислових помилок, зрозуміла нефахівцю. Стаття повинна мати чітку і логічну структуру, продуманий та якісний ілюстративний матеріал. Усі використані зображення, не мають бути захищені ліцензіями, на сторінці кожного використаного в статті зображення має міститися правдива інформація про ліцензії, а також про автора зображення [10]. У дуже малій кількості цих статей в текстовій частині подавалася інформація про те, що саме ця особа має звання «Почесний Доктор» та матеріал, де і коли він його отримав.

До статей приписувалась категорія «Почесні Доктори ЛНМУ імені Данила Галицького», необхідна для групування статей, що полегшує пошук у Вікіпедії та дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію, не користуючись алфавітним покажчиком чи спеціальною пошуковою формою. Здійснювалась потекстова редакція для можливості переходу між статтями (внутрішні та зовнішні посилання, пере направлення, примітки) та форматування для кращого сприйняття (курсиви, спецсимволи). За потреби коригувався бібліографічний опис до використаної літератури, додавалися нові позиції до списку джерел.

Ці персонально створені статті займали найменше часу у правках та уже завершені працівниками бібліотеки і очікують на перевірку «патрульними» Вікіпедії.

Статті «звичайні» містять мало інформації та не оформлені за усталеними звичними та затвердженими для онлайн енциклопедії стандартами. Робота з ними займає більше часу, бо передусім передбачає пошук достовірного матеріалу, його аналіз. Якісний відбір інформації здійснюється першочергово серед традиційнійних та електронних джерел Наукової бібліотеки, які дозволяють створювати та наповнювати ці статті. Усі зібрані матеріали групуються та формуються у наступні підрозділи: «Життєпис – Біографія», «Світогляд – Життєві події», «Наукові праці», «Професійна діяльність», «Пам’ять (дані про присудження імених премій, банкноти, марки)», «Література – Джерела», «Зовнішні посилання». Окремо здійснюється пошук ілюстрацій, які не порушують правил розміщення у Вікіпедії [1, 22]. Робота саме над цим етапом у проекті «Почесні Доктори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на сторінках Вікіпедії» триває сьогодні у бібліотеці.

Перспективи та пропозиції щодо вирішення проблем

Наукова бібліотека має намір стати постійним партнером української Вікіпедії, зокрема проводити тренінги, віківишколи серед студентів та усіх охочих зі створення та наповнення даного ресурсу, відслідковувати найактуальніші теми з питань медицини, які недостатньо висвітлені у мережі. Робота зі студентськими групами буде корисною та актуальною, оскільки наповнення ресурсу потребує часу. Для ЛНМУ імені Данила Галицького Вікіпедія – це чудова можливість безкоштовної, додаткової популяризації вузу, розкриття наукового потенціалу та презентація фондів та джерел бібліотеки.

Список використаної літератури:

1.  Вікіпедія і Бібліотека – нові можливості: метод.-практ. поради / уклад. А. М. Гуменюк ; Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадмін., ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький : [б. в.], 2015. – 32 с. – (Серія «Бібліотечному фахівцю»).

2.  Вікіпедія: Критерії значимості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Критерії_значимості. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 трав. 2017 р.

3.  Вікіпедія:Критерії значимості/Особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Критерії_ значимості/Особи. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 трав. 2017 р.

4.  Грінченко В. «Вікіпедія» як елемент культури інформаційного суспільства / В. Грінченко, Т. Грінченко // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – 3 10. – С. 54–63.

5.  Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006 / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – Львів : Наутілус, 2006. – 416 с. : фот. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN966-8574-06-0.

6.  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Київ : Логос Україна, 2014. – 295 с. – ISBN 978-966-1581-21-9.

7.  Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Наукова_бібліотека_Львівського_національного_медичного_університету_імені_Данила_Галицького. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 трав. 2017 р.

8.  Пелещишин А. М. Консолідований інформаційний ресурс – шлях до формування суспільного авторитету вищого навчального закладу в інформаційному просторі / А. М. Пелещишин // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. До 165-річчя Національного університету «Львівська політехніка» : матеріали наук.-практ. конф., 12 листопада 2009 року, Львів / [редкол.: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов та ін.] ; МОН України, НУ «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 84–91.

9.  Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства / [А. М.Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко та ін.] ; за заг. наук. ред. А. М. Пелещишина ; НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 365, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-366. – ISBN 978-617-607-198-3.

10.  Редагуємо Вікіпедію: посібник з поліпшення онлайн-енциклопедії / Фонд Вікімедія. – [2015?]. – 19 с.

11.  Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія / А. М. Пелещишин, Ю. Й. Пероганич, О.В. Марковець, Н. О. Думанський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 653 : Інформаційні системи та мережі. – С. 180–187.Інші публікації (random 5)