Технологія розробки електронного наукового покажчика професорсько-викладацького складу НаУОА
Автор:
Красюк Богдан Віталійович, Адміністратор системи, магістр, Національний університет "Острозька академія"
Ключові слова (укр):
Ключові слова (рус):
Ключові слова (eng):
Анотація:

Причини розробки електронного покажчика

Згідно з умовами наукової діяльності професорсько-викладацького складу НаУ «ОА», конкретно її доступність та відкритість, виникла потреба систематизувати та спростити доступ до робіт. Не менш важливою причиною стала розробка максимально простого способу заповнення покажчика. Важливими критеріями стали: не залучати додаткових працівників;  мінімізувати час навчання залучених.

Було вирішено зупинитися на технології зведених таблиць Google для введення даних та технології ASP.NET MVC для відображення.

Введення даних в покажчик

Перший крок – наповнення бази. Працівник який наповнює базу працює із зведеною таблицею Google (Google Spreadsheets). Дана технологія дозволяє заносити дані в рядки і стовпчики електронної таблиці, а також проводити нескладні обчислення. Програма допускає перетворення даних у формат Microsoft Excel і в загальнодоступні OpenDocument та CSV.

Передбачена можливість одночасного доступу інших користувачів до створеної таблиці, як з правом редагування, так і без.

Це програмне забезпечення має менше можливостей, порівняно з повноцінними електронними таблицями, такими як Microsoft Excel або OpenOffice.org Calc, але їх цілком достатньо для простих дій з даними.

Розроблений спосіб дозволяє, навіть одному працівнику повністю встигати виконувати поставлену роботу. В обов’язки якого входить: заповнення електронної таблиці; перевірка введених даних на наявність помилок різного характеру.

Зчитування та відображення даних

На етапі зчитування даних, розроблений проект на базі технології ASP.NET MVC потрібно було прив’язати із зведеними таблицями. Для цієї та ряду подібних завдань компанія Google розробила різного роду API. В цьому випадку було використано Directory API.

Вищезгадана технологія дозволяє зчитувати дані із таблиць Google. Суттєвими перевагами такого підходу є :

-  перевірка доступу користувача, який намагається переглянути дані покажчика;

-  для внесення змін у покажчик не потрібно взаємодіяти із самим проектом, достатньо редагувати запис у Google таблиці;

-  висока швидкість оновлення даних;

-  відсутність потреби у створенні громіздкої бази даних;

-  легке сортування даних.

Що ж до відображення, то застосування технології ASP.NET MVC дозволяє створити на веб-основі проект, який задовольнятиме основним вимогам сучасних додатків роботи з масивами даних, а саме:

-  зручність навігації;

-  фільтри пошуку;

-  сортування даних;

-  низьке споживання трафіку – висока швидкість завантаження.

Беручи до уваги, що сам покажчик являється веб-додатком, то застування такого підходу дає можливість швидкого і практичного налаштування відображення даних, тобто стилізації, що зараз є однією з визначальних умов. Сам проект коректно відображає дані на мобільних пристроях, може швидко відреагувати в разі зміни структури даних, отриманих на етапі введення.

Перспективи подальшого розвитку

У Національному університеті «Острозька академія», одночасно діє кілька ІС, наявність структурованих даних по наукових працях професорсько-викладацького складу, може суттєво допомогти при створенні звітів або стати вхідними даними для нового модуля. Тобто головною перспективою є – інтеграція з ІС. Такими можуть стати ІС QA, для обрахунку рейтингу викладачів, загалом система Наукової бібліотеки НаУ «ОА», адже покажчик зберігає посилання на електронні копії робіт.

Список використаних джерел

1.  Електронні таблиці у виконанні Google [Електронний ресурс] // old.computerra.ru Компьютерра — [2006]. — Умови доступності : http://old.computerra.ru/online/web2/272818/

2.  Directory API [Електронний ресурс] // https://developers.google.com G Suite Admin SDK — Умови доступності : https://developers.google.com/admin-sdk/directory/?hl=ukІнші публікації (random 5)