Пріоритети щодо формування книжкових фондів та їх співвідношення із потребами та запитами професорсько-викладацького складу та студентів НаУОА
Автор:
Поток Михайло Володимирович, Зав. сектором абонементу Наукової бібліотеки , Національний університет "Острозька академія"
Ключові слова (укр):
Ключові слова (рус):
Ключові слова (eng):
Анотація:

Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує інформація, адже саме на ній формується погляд людини на сучасний світ, передається культурна, наукова спадщина. Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов’язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об’ємів інформації, перетворенням інформації в товар, як правило, значної вартості. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Поява всесвітньої мережі Інтернет спричинила масштабне зростання міжнародних спілкувань у різних сферах людського життя.

Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з традиційними матеріальними видами ресурсів, тому процес переробки інформації, подібно до процесів переробки матеріальних ресурсів, можна сприймати як технологію. Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою.

Актуальність даної теми полягає в тому, що обчислювальна техніка витиснула традиційні матеріальні види ресурсів, такі як: книги, журнали, газети, брошури та інші, тим самим створивши проблеми бібліотечної справи у сучасних інформаційно-комунікативних процесах. Не можна сказати, що бібліотечна справа занепадає, адже техніка ніколи не замінить підручних матеріалів, до яких можна звернутись у будь-який час, незважаючи на те чи маємо ми доступ до Всесвітньої павутини. Як говорив Ч. Діккенс «Книга домчить до будь-яких берегів». Та все ж, оскільки друкований матеріал наразі програє електронному, задля забезпечення розвитку бібліотек необхідно удосконалити бібліотечну систему.

Бібліотечна справа потребує ряд комплексних системних організаційних, структурних і технологічних змін згідно із сучасними загальносвітовими тенденціями. Саме ці зміни допоможуть вирішити ряд проблем, а саме недостатність електронних джерел в бібліотеках, дистанційна доставка необіхдних документів, недоступність до баз даних бібліотечних джерел, періодика різними мовами, можливість підібрати книгу за смаком та отримання її в електронному вигляді.

Однією із практик вирішення згаданих проблем є проведення соціологічного дослідження шляхом анкетування для того, щоб визначити перспективні напрямки, форми і методи подальшого удосконалення роботи бібліотеки та комплектування цільовою літературою.

В даному соціологічному дослідженні взяли участь студенти та проферсько-викладацький склад НаУОА. Всього погодилися взяти участь в опитуванні 40 респондентів НаУОА. Обробивши інформацію, отримали дані, які були представлені у графічному вигляді (Див. Рис. 1):


Рис. 1 Використання інформаційних бібліотечних послуг

Виходячи з даних, активніше читачі користуються фондами абонементу та читальної зали. Рідше, використовують консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

Електронні каталоги найбільш популярні серед читачів, це говорить про те, що все ж таки електронна пошукова система переважає над традиційною – картковою (Див. Рис. 2).


Рис. 2 Використання пошукових каталогів

Щодо джерел інформації, користувачі визначилися таким чином (Див. Рис. 3)


Судячи із даних, інтерес читачів до електронних джерел інформації не набагато випередив традиційну книгу, що підтверджує актуальність проблематики, яка була висвітлена.

Основними мотивами звернення користувачів до наукової бібліотеки НаУОА є наукова робота (75%), навчання (55%), цілеспрямоване звернення до певної книги, газети, журналу, теми, автора, твору (45%), самоосвіта (42,5%).

Зважаючи на результати проведеного соціологічного дослідження, бібліотека в подальшому має розвиватись, як електронно-інформаційний центр, а також комплексний бібліотечно-інформаційний центр та центр дистанційної доставки документів. Працювати над збільшенням наукового фонду бібліотеки, насамперед, поповненням монографічних видань, подальше комплектування сучасної художньої літератури українських та зарубіжних авторів (класична, пригодницька, детективи та фантастика). Забезпечити зручнішим пошуковим інтерфейсом для електронного пошуку, уніфікувати та спростити користування електронним каталогом, сканування необхідної інформації та друк  або відправлення на електронну скриньку, поповнення фондів наукової бібліотеки оцифрованими електронними виданнями.

Отже, всі ці пропозиції в перспективі повинні бути одними із пріоритетних в подальшій роботі Наукової бібліотеки НаУОА.Інші публікації (random 5)